Banery reklamowe

Gentoo_3
Gentoo
Gentoo_2
poprzedni
123
następny
    


 GENTOO TO NOWA GENERACJA POWŁOK ODPORNYCH NA RDZĘ I ŁATWYCH W CZYSZCZENIU!Dzięki połączeniu wysokiej odporności na ścieranie i bardzo niskiego kąta spływania (kąta nachylenia, przy którym dana ciecz spływa z powierzchni) Gentoo spisuje się doskonale, gdy inne powłoki zawodzą.

Zwykłe powłoki hydrofobowe są przezroczyste i odporne na ścieranie, ale ciecz nie spływa po nich tak łatwo. Odwrotnie jest z powłokami superhydrobowymi - dobrze odpychają cząsteczki wody, ale są nieprzezroczyste i łatwo się ścierają. Niezależnie czy chodzi o ścieranie się, ochronę przed olejami czy przezroczystość, skuteczność zwykłych powłok jest ograniczona. Gentoo zmienia sytuację.

 

Gentoo jest przezroczystą powłoką, która nie tylko odpycha wodę, ale także większość olei i rozpuszczalników. Jest odporna na mocne ścieranie, nie tracąc przy tym wydajności.


 

 JAK TO DZIAŁA?


 

Gentoo to gęsty system polimerowy, który tworzy barierę dla korozji. Tak się dzieje dzięki niskiej energii powierzchniowej, wysokiej gęstości i niewielkiej porowatości.  Gentoo to powłoka konforemna (ochronna), bez mikrootworów, bardzo cienka (4-6 mikronów) w porównaniu do zwykłych powłok, ale dużo bardziej gęsta i trwała.  Wyższa gęstość stanowi doskonałą barierę dla wody i żrących jonów. 

 

 

 ADHEZJA* I TRWAŁOŚĆ 


 

*łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych

Gentoo doskonale przylega do malowanych, platerowanych i czysto metalowych powierzchni, jak również do powierzchni szklanych  i zagruntowanych na powierzchni plastików. Powłoka wykazała odporność w teście mgły solnej, odporność na promieniowanie UV oraz chemikalia - to znaczący krok naprzód w stosunku do zwykłych powłok hydrofobowych. 

 

 

 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ 


 

Gentoo używane równolegle z innymi specjalistycznymi środkami dodatkowo zmniejsza korozję i poprzez przedłużenie działania środka antykorozyjnego przedłuża również żywotność powierzchni.  Wynika to ze znakomitej zdolności do odpychania cząsteczek wody i soli oraz odporności na uderzenia. Te własności zmniejszają także znacznie skutki korozji elektrochemicznej różnoimiennych metali. 

 

 

 ŁATWE CZYSZCZENIE 


 

Mały kąt spływania powłoki w połączeniu z wysoką odpornością na zabrudzenia i rozpuszczalniki sprawia, że czyszczenie jest łatwe, a zużycie wody mniejsze.

 

 

 NAKŁADANIE


 

Gentoo to dwuskładnikowa powłoka, którą po zmieszaniu nakłada się jako jedną warstwę. Gentoo może by naniesione metodą polewania (flow-coating), metodą zanurzeniową (dip-coating), nałożone pistoletem typu HVLP lub pędzlem albo wałkiem. Stanowi lekką, cienką (4-6 mikronów) powłokę, a przy tym wymaga minimalnego przygotowania powierzchni. 

 

 

 ODPORNOŚĆ CHEMICZNA


 

Gentoo zapewnia doskonałą odporność na większość olei, rozpuszczalników i kwasów.   

 

 

 HYDROFOBOWOŚĆ


 

   

 

 

 PRZEZROCZYSTOŚĆ


 

   

 

 

 TEST ŚCIERALNOŚCI METODĄ TABERA (500 OBROTÓW)


 

   

 

 

 POWŁOKA GENTOO


 

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych
Informujemy, że podane dane osobowe osób fizycznych korzystających ze strony internetowej ANB http://gentoo.com.pl/ (Klienci) są przetwarzane przez ANB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Ostrobramska 91, Warszawa 04-118 /Sprzedający będący administratorem danych/.
Dane są przetwarzane zgodnie z RODO tj. Rozporządzeniem (UE) 2016/679
Dane są przetwarzane w zakresie koniecznym do : ●elektronicznej prezentacji oferty osobie korzystającej ze stron internetowych Sprzedającego, ●wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedającego, ●ochrony prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego, ●wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedającym.
Dane osobowe osób (w tym adresy poczty elektronicznej, numery IP), które ostatecznie nie dokonają zakupu, zostaną bezzwłocznie usunięte, chyba że dana osoba wyrazi zgodę na ich dalsze przetwarzanie poprzez założenie konta w panelu klienta bądź przez zamówienie newslettera.
Dane Klientów, którzy dokonają zakupów, będą zachowane do czasu wygaśnięcia wszelkich prawnych zobowiązań Sprzedającego z tytułu wykonania umowy sprzedaży, w tym wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Klientów lub zobowiązań podatkowych w przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą, poprzez przedawnienie (ochrona prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego).
Niektóre dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom (poczta, firmy kurierskie, biuro rachunkowe) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży lub spełnienia przez Sprzedawcę wymogów wynikających z obowiązującego prawa. 
Dane osób rejestrujących swoje konto w panelu klienta będą w tym zakresie usunięte niezwłocznie po likwidacji przez klienta konta, chyba że koliduje to z prawnie uzasadnionymi interesami administratora wynikającymi z uprzednio zawartej umowy sprzedaży.
Dane osób zamawiających newsletter będą w tym zakresie usunięte niezwłocznie po złożeniu rezygnacji z newslettera lub po zaprzestaniu wysyłki newslettera danej osobie przez Sprzedającego. 
Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także - jeżeli nie koliduje to z prawnie uzasadnionymi interesami administratora – do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Klient ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonania umowy, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedającego. Sprzeciw musi być umotywowany szczególną sytuacją Klienta. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie odpowiedzieć na sprzeciw. 
W sprawach dotyczących danych osobowych Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

pixel